Włókniny z włókna szklanego

Zastępują włókna azbestowe, mineralne, bawełniane, itp. Zaletą ich jest dobra izolacyjność, doskonała dźwiękochłonność, odporność na zakażenia biologiczne (bakterie, grzyby, pleśń), odporność na procesy starzenia (w szczególności na degradację biologiczną i świetlną). Nie posiadają właściwości rakotwórczych i nie wydzielają substancji toksycznych.
Można je stosować jako materiał izolacji cieplnej i akustycznej w :
- budownictwie (przemysłowym, mieszkaniowym i gospodarczym)
- instalatorstwie cieplnym (rurociągi, kotły, piece)
- siłowniach, maszynowniach, przepompowniach

Ponadto, można je stosować jako filtry w oczyszczalniach ścieków i cementowniach oraz do wielu innych celów.